Pardo Gyí Projekt

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete: 2017.11.15
Projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Támogatási összeg: 47.207.686,-Ft
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

Események:

  1. Nyitókonferencia: 2017.11.17. – helyszín: Magyar Újságírók Országos Szövetsége Székház, Budapest, Vörösmarty u. 47/A. A rendezvényre meghívásra kerültek a konzorciumi –és együttműködő partnerek, ahol röviden bemutatásra került a projekt célja, kezdete, vége, a támogatás intenzitása, az elnyert támogatási összeg, a megvalósítási helyszín és a projekt megvalósításához szükséges mérföldkövek. Megfogalmazásra kerültek a megvalósításhoz szükséges célok, célkitűzések és az elvárt eredmények. Bemutatásra került az eredmények remélt hasznossága, és átfogó hasznosulásának lehetőségei.
  2. Szakmai Tanulmányút: 2017.12.15.- helyszín: Diófa Rehabilitációs Otthon, Lulla. A szakmai tanulmányút alkalmával a szakemberek látogatást tettek a Diótörés Alapítvány által fenntartott és üzemeltetett Diófa Rehabilitációs Otthonba. A helyszínen találkoztak az intézmény lakóival és dolgozóival, orvosaival, szakembereivel. A találkozás alkalmával betekintést nyerhettek az Otthon egészségügyi, szociális, mentálhigiénés ellátásaiba, szolgáltatásaiba. Az ott dolgozó szakemberekkel megvitatták a segítségnyújtás különböző elemeit, a foglakoztatás előmozdításának lehetőségeit és azok gyakorlati megvalósulásait.
  3. Terepmunka: 2017.12.16. –helyszín: Tiszabura-Roma Közösség. A projekt partnerek 2017. év végén terepmunkát folytattak a Tiszaburán élő Roma Közösségben. Ennek keretében megismerkedtek a roma közösség világi és vallási vezetőivel is, akikkel projekt megvalósítása érdekében együttműködésben állapodtak
  4. Szakmai Műhelymunka: 2017.12.18. – helyszín: Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálat – helyszín: Budapest, Róbert Károly krt. 102. A partnerek szakemberei, 2017.12.18-án szakmai műhelymunka találkozót tartottak a Diőtörés Alapítvány Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálatánál. A jelen lévő szakemberek és kollegák először megvitatták a lullai tanulmányút és a tiszaburai terepmunka tapasztalatait, majd értékelték a szakmai megfigyeléseket. Ezt követően számba vették a 2018. évre vonatkozó szakmai munka célkitűzéseit, annak ütemezésére tekintettel is.
  5. Szakmai Műhelymunka: 2018.02.28. – helyszín: Diótörés Alapítvány, Budapest, Kertész u. 24-28. A Diótörés Alapítvány és Chrisdimen Alapítvány, mint konzorciumi partnerek szakemberei, 2018.02.28-án szakmai műhelymunka találkozót tartottak a Diőtörés Alapítvány Alacsony küszöbű Dióverő Szolgálatánál. A jelen lévő szakemberek és kollegák először megvitatták a lullai tanulmányút és a tiszaburai terepmunka tapasztalatait, majd értékelték a szakmai megfigyeléseket. Ezt követően számba vették a 2018. évre vonatkozó szakmai munka célkitűzéseit, annak ütemezésére tekintettel is.
  6. Szakmai Tanulmányút: 2018.03.23. – helyszín: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Társadalmi Antropológiai Kutatóközpont, Szeged, Hattyas u. 6-8. A Diótörés Alapítvány és Chrisdimen Alapítvány, mint konzorciumi partnerek szakemberei 2018.03 23-án újabb tanulmányúton vettek részt Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Társadalmi Antropológiai Kutatóközpontjában. Itt betekintést nyerhettek egy felsőoktatási intézmény – a projekt szempontjából releváns – kutatóközpontjának működésébe és módszertani alapelveibe, valamint lehetőségük nyílt feltérképezni a projekt során megvalósult eredmények társadalmi hasznosságának érvényesülési lehetőségeit